Bài 6 trang 79 SGK Hóa học 11

Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng

Quảng cáo

Đề bài

Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)

Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thành phần chính của than chính là C. Khi cho Si và C tác dụng với NaOH đặc đun nóng chỉ có Si tham gia phản ứng

Viết PTHH:

Si + 2NaOH đặc + H2O \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Na2SiO3 + 2H2

Tính số mol Si theo số mol H2  : nSi = ½. nH2 = ? (mol)

=> khối lượng Si : mSi = nSi. MSi = ? (g)

=> %Si trong hỗn hợp ban đầu

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6\,mol\)

PTHH

Si + 2NaOH (đ) + H2O \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Na2SiO3 + 2H2

1mol                        \(\to\)                       2mol

0,30 mol            \( \leftarrow \)                        0,60 mol

%mSi \( =\dfrac{0,3. 28}{20}  . 100\% = 42\%\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close