Bài 5 trang 79 SGK Hóa học 11

Phương trình ion rút gọn

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình ion rút gọn: 2H+   +   SiO32-    →    H2SiO3↓ ứng với phản ứng nào giữa các chất nào sau đây?

A. Axit cacbonic và canxi silicat

B. Axit cacbonic và natri silicat

C. Axit clohiđrit và canxi silicat

D. Axit clohiđrit và natri silicat

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

A. H2CO3 là axit yếu + CaSiO3 không có phản ứng

B. H2CO3 là axit yếu + Na2SiO3 không có phản ứng

C. HCl + CaSiO3 (không phân ly ra \(SiO_3^{2 - }\))

D. Phương trình ion: \(2{H^ + } + 2C{l^ - } + 2N{a^ + } + Si{\rm{O}}_3^{2 - } \to {H_2}Si{{\rm{O}}_3} + 2N{a^ + } + 2C{l^ - }\)

Phương trình ion rút gọn: \(2{H^ + } + Si{\rm{O}}_3^{2 - } \to {H_2}Si{{\rm{O}}_3}\)

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close