Giải bài thực hành 1 trang 55 SGK Địa lí 10

Xác định phạm vi từng đới khí hậu trên bản đồ. Đọc bản đồ, tìm hiểu sự phân hóa khí hậu ở một số đới

Quảng cáo

Đề bài

Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất.

- Xác định phạm vi từng đới khí hậu trên bản đồ.

- Đọc bản đồ, tìm hiểu sự phân hóa khí hậu ở một số đới:

+ Các kiểu khí hậu ở các đới: nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.

+ Nhận xét sự phân hoá khác nhau giữa đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc và phân tích bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Phạm vi các đới khí hậu và các kiểu khí hậu thuộc các đới: nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới.

Đới khí hậu

Vĩ độ

Kiểu khí hậu

Xích đạo

0 - 50

 

Cận xích đạo

5 - 100

 

Nhiệt đới

100 – 23,50

- Nhiệt đới lục địa

- Nhiệt đới gió mùa

Cận nhiệt đới

23,50 - 400

- Cận nhiệt lục địa

- Cận nhiệt gió mùa

- Cận nhiệt Địa Trung Hải

Ôn đới

400–66,50

- Ôn đới lục địa

- Ôn đới hải dương

Cận cực

66,50–74,50

 

Cực

74,50 - 900

 

 

- Sự phân hoá khác nhau giữa đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới.

+ Trong đới khí hậu ôn đới phân thành ôn đới lục địa và ôn đới hải dương -> sự phân hoá chủ yếu theo kinh độ.

+ Trong đới khí hậu nhiệt đới phân thành nhiệt đới lục địa và nhiệt đới gió mùa -> sự phân hoá chủ yếu theo vĩ độ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close