Bài 1 trang 25 SGK Hóa học 8

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hoặc cụm từ thích hợp :

“Chất được phân chia thành hai loại lớn là… và… Đơn chất được tạo nên tử một… , còn… được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên”.

Đơn chất lại chia thành… và… Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với… không có những tính chất này (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất là : hợp chất… và… hợp chất…”.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

“Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chấthợp chất. Đơn chất được tạo nên tử một nguyên tố hóa học, còn hợp chất  được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Đơn chất lại chia thành kim loạiphi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất này (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài