Bài 1 trang 156 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy ghép cấu hình electron ở trạng thái cơ bản với nguyên tử thích hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ghép cấu hình electron ở trạng thái cơ bản với nguyên tử thích hợp.

Cấu hình electron

A. \(\left[ {Ne} \right]3{s^2}3{p^4}\)

B. \(1{s^2}2{s^2}2{p^4}\)

C. \(\left[ {Kr} \right]4{d^{10}}5{s^2}5{p^4}\)

D. \(\left[ {Ar} \right]3{d^{10}}4{s^2}4{p^4}\)

Nguyên tử

a. O

b. Te

c. Se

d. S

Lời giải chi tiết

A – d                           B – a                           

C – b                           D – c.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 40: Khái quát nhóm oxi
Quảng cáo
list
close
Gửi bài