Bài 1 trang 142 SGK Hóa học 8

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch

B. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước.

C. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa.

D. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài