Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là ngành dịch vụ? Nêu sự phân loại và ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ.

Lời giải chi tiết

- Khái niệm: Dịch vụ là một lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế quốc dân, bao hàm tất cả những hoạt động kinh tế nằm ngoài ngành nông nghiệp và công nghiệp, nhằm phục vụ sản xuất và đời sống dân cư.

- Phân loại dịch vụ: gồm ba nhóm

+ Dịch vụ kinh doanh: vận tải và thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, các dịch vụ nghề nghiệp,...

+ Dịch vụ tiêu dùng: các hoạt động bán buôn, bán lẻ, du lịch, các dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể dục thể thao),...

+ Dịch vụ công: dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,...

- Ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống:

+ Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất, sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo thêm việc làm cho người dân.

+ Cho phép khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên và sự ưu đãi của tự nhiên, các di tích văn hóa, lịch sử, cũng như các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại để phục vụ con người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close