Bài 1 trang 130 SGK Hóa học 8

Hãy chép vào vở bài tập

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp:

Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều …………liên kết với ………….. Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng…………… Bazơ là hợp chất mà phân tử có một…………liên kết với một hay nhiều nhóm……………

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về axit - bazơ - muối Tại đây 

Lời giải chi tiết

Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit. Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại

Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit- OH.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close