Bài 1 trang 118 SGK Hóa học 8

Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: O2, Fe2O3, Fe3O4, PbO. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng riêng thuộc loại gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học xảy ra

Phân loại các phương trình hóa học thành các dạng:

+ phản ứng hóa hợp: từ hai hay nhiều chất ban đầu tạo ra 1 sản phẩm

+ phản ứng phân hủy: Từ 1 chất ban đầu tạo thành 2 hay nhiều chất sản phẩm

+ phản ứng oxi hóa khử: là phản ứng hóa học đồng thời xảy ra sự oxi hóa và sự khử

+ phản ứng thế: là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Lời giải chi tiết

Phương trình phản ứng:

2H2 + O2      \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) 2H2O                (1)

4H2 + Fe3O4  \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) 4H2O + 3Fe      (2)

3H2 + Fe2O3 \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) 3H2O + 2Fe       (3)

H2 + PbO     \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) H2O + Pb           (4)

+ Phản ứng (1)  là phản ứng hóa hợp vì từ hai chất ban đầu sinh ra duy nhất 1 chất mới.

+ Phản ứng (2), (3) và (4) là phản ứng thế vì nguyên tử H đã thế chỗ của kim loại trong hợp chất.

Cả 4 phản ứng đều là phản ứng oxi hóa – khử vì H2 chiếm oxi của chất khác

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close