Bài 1 trang 117 SGK Hóa học 8

Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể dùng để điều chế hiđro...

Quảng cáo

Đề bài

Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?

a. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

b. 2H2O \(\xrightarrow{{điện\,phân}}\) 2H+ O2

c. 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm là cho kim loại (đứng trước H trong dãy điện hóa) tác dụng với dung dịch axit HCl hoặc H2SOloãng

Lời giải chi tiết

- Phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm là cho kim loại (đứng trước H trong dãy điện hóa) tác dụng với dung dịch axit HCl hoặc H2SOloãng

- Những phản ứng hóa học dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm:

a. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

c. 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close