Bài 1 trang 113 SGK Hóa học 8

Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:

a. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác;

b. Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác;

c. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác;

d. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxi hóa;

e. Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về phản ứng oxh - khử Tại đây 

Lời giải chi tiết

a. sai vì chất khử là chất chiếm oxi của chất khác

b. đúng

c. đúng

d. sai vì phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử

e. đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài