Bài 1 trang 106 SGK Địa lí 10

Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần vai trò và đặc điểm ngành nông nghiệp.

Lời giải chi tiết

Vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội:

- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

- Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

- Sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.

- Tạo việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close