Bài 1 trang 102 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Một nguyên tử lưu huỳnh (S) chuyển thành ion sunfua

Quảng cáo

Đề bài

Một nguyên tử lưu huỳnh (S) chuyển thành ion sunfua \(\left( {{S^{2 - }}} \right)\) bằng cách:

A. nhận thêm một electron.

B. nhường đi một electron.

C. nhận thêm một electron.

D. nhường đi hai electron.

Hãy tìm đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

Chọn C.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài