Bài 4 trang 103 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Các câu sau đây đúng hay sai?

Quảng cáo

Các câu sau đây đúng hay sai?

a) Sự đốt cháy natri trong khí clo là một phản ứng oxi hóa – khử.

b) \(N{a_2}O\) bao gồm các ion \(N{a^{2 + }}\) và \({O^{2 - }}\).

c) Khi tác dụng với CuO, CO là chất khử.

d) Sự oxi hóa ứng với sự giảm số oxi hóa của một nguyên tố

e) Sự khử ứng với sự tăng số oxi hóa của một nguyên tố.

Giải

Câu đúng là a, c. Câu sai là b, d, e.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải