Bài 1 mục III trang 9 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 9 VBT Sinh học 8: Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c) với mỗi số (1, 2, 3) vào ô ở bảng sau sao cho phù hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c) với mỗi số (1, 2, 3) vào ô ở bảng sau sao cho phù hợp.

Chức năng Bào quan
1. Nơi tổng hợp prôtêin  □ a) Lưới nội chất
2. Vận chuyển các chất trong tế bào  □ b) Ti thể
3. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng  □ c) Ribôxôm
4. Cấu trúc quy định sự hình thành prôtêin  □ d) Bộ máy Gôngi
5. Thu hồi, tích trữ, phân phối sản phẩm trong hoạt độr sống của tế bào □  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chức năng của các bộ phận trong tế bào

Lời giải chi tiết

1 - c 2 - a 3 - b 4 - X 5 - d

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close