Bài 1 mục III trang 71 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 71 VBT Sinh học 8: Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào?

Quảng cáo

Đề bài

Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tiêu hóa ở dạ dày

Lời giải chi tiết

Ở dạ dày diễn ra các hoạt động tiêu hóa:

- Biến đổi lí học của thức ăn (dạ dày co bóp làm nhuyễn, đảo trộn thức ăn và đẩy thức ăn xuống ruột).

- Biến đổi hóa học của thức ăn (dạ dày tiết dịch vị biến đổi hóa học thức ăn, prôtêin được phân cắt một phần thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 loại axit amin).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close