Bài 1 mục III trang 64 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 64 VBT Sinh học 8: Các chất trong thức ăn được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm?

Quảng cáo

Đề bài

Các chất trong thức ăn được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Thức ăn và sự tiêu hóa

Lời giải chi tiết

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như sau:

+ Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: gluxit, lipit, prôtêin, axit nuclêic.

+ Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin, muối khoáng, nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close