Bài 1 mục III trang 22 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 22 VBT Sinh học 8: Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng sau bằng cách ghép chữ (a, b, c …) với số (1, 2, 3 …) sao cho phù hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng sau bằng cách ghép chữ (a, b, c …) với số (1, 2, 3 …) sao cho phù hợp.

Các phần của xương Trả lời Chức năng
1.Sụn đầu xương   a)Sinh hồng cầu, chứa mỡ ở người già
2.Sụn tăng trưởng   b)Giảm ma sát trong khớp
3.Mô xương xốp   c)Xương lớn lên về bề ngang
4.Mô xương cứng   d)Phân tán lực, tạo ô chứa tủy
5.Tủy xương   e)Chịu lực
    g) Xương dài ra

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo của xương

Lời giải chi tiết

Các phần của xương Trả lời Chức năng
1.Sụn đầu xương 1 – b a)Sinh hồng cầu, chứa mỡ ở người già
2.Sụn tăng trưởng 2 – g b)Giảm ma sát trong khớp
3.Mô xương xốp 3 – d c)Xương lớn lên về bề ngang
4.Mô xương cứng 4 – e d)Phân tán lực, tạo ô chứa tủy
5.Tủy xương 5 – a e)Chịu lực
    g) Xương dài ra

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close