Bài 1,2 mục I trang 65,66 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 65,66 VBT Sinh học 8: Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

1. Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

2. Từ những thông tin trong bài, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng sau:

Lời giải chi tiết:

1. Enzim amilaza trong nước bọt đã biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ. Vì vậy, ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt.

2. 

Hoàn thành bảng:

Biến đổi thức ăn ở khoang miệng Các hoạt động tham gia Các cơ quan thực hiện hoạt động Tác dụng của hoạt động
Biến đổi lí học Nhai, tiết nước bọt, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn Răng, lưỡi, các cơ môi, má Thức ăn mềm, nhuyễn, thấm đẫm nước bọt, dễ nuốt
Biến đổi hóa học Enzim amilaza trong nước bọt Tuyến nước bọt Một phần tinh bột trong thức ăn biến đổi thành đường mantôzơ

Bài tập 2

1. Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?

2. Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra như thế nào?

3. Thức ăn qua thực quản có được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học không?

Lời giải chi tiết:

1. Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của lưỡi là chủ yếu, có tác dụng chuyển từng viên thức ăn xuống thực quản.

2. Khi thức ăn lọt vào thực quản, các cơ vòng ở thực quản lần lượt co đẩy dần viên thức ăn xuống dạ dày.

3. Trong thời gian đi qua thực quản rất nhanh (chỉ 2 - 4 giây) nên có thể coi như thức ăn không được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close