Bài 1,2 mục I trang 63 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 63 VBT tập Sinh học 8: Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

1. Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?

2. Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?

3. Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào?

Lời giải chi tiết:

1. Các chất trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa: vitamin, muối khoáng, nước.

2. Các chất trong thức ăn bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa: gluxit, lipit, prôtêin, axit nuclêic.

3. Quá trình tiêu hóa thức ăn gồm các hoạt động: ăn và uống, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng, thải phân.

Bài tập 2

Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hóa ở hình 24 – 3 SGK vào các cột tương ứng ở bảng sau:

Lời giải chi tiết:

 

Các cơ quan tiêu hóa Các tuyến tiêu hóa

Khoang miệng (răng, lưỡi)

Thực quản

Dạ dày

Ruột non

Ruột già

Hậu môn

Tuyến nước bọt

Tuyến mật

Tuyến tụy

Tuyến ruột

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close