Văn bản Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất

1. Tấc đất tấc vàng 2. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân

Quảng cáo

Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất

1. Tấc đất tấc vàng

2. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân

3. Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa

4. Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen

5. Mưa tháng Tư hư đất, mưa tháng Ba hoa đất

6. Lúa chiêm nép ở đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close