Văn bản Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội

1. Ở hiền gặp lành 2. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội

1. Ở hiền gặp lành

2. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

3. Không thầy đố mày làm nên

4. Học thầy không tày học bạn

5. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

6. Có công mài sắt, có ngày nên kim

7. Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

8. Thuận bè thuận bạn tát cạn biển Đông

9. Mất của dễ tìm,

Mất lòng khó kiếm

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close