Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều

Có bao nhiêu số từ 7 210 đến 7 220 chia hết cho 2?

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu số từ 7 210 đến 7 220 chia hết cho 2?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm chữ số tận cùng của các số từ 7 210 đến 7 220.

- Số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2

Lời giải chi tiết

Từ số 7 210 đến số 7 220 có 6 số chia hết cho 2 là:

7 210; 7 212; 7 214; 7 216; 7 218; 7 220

Quảng cáo
close