Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều

Từ các chữ số 1, 4, 8, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 2.

Quảng cáo

Đề bài

Từ các chữ số 1, 4, 8, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm chữ số tận cùng: 4 hoặc 8.

- Tìm chữ số hàng chục khác chữ số tận cùng: là một trong ba số 1;4;8.

Lời giải chi tiết

Các số có 2 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 được viết từ các chữ số 1, 4, 8 là:

14; 18; 48; 84

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close