Trả lời Hoạt động 2 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Thực hiện các phép tính : 50:5; 65:5 b) Nêu quan hệ chia hết của các số 50; 65 với số 5. c) Nêu chữ số tận cùng của các số 50; 65.

Quảng cáo

Đề bài

a) Thực hiện các phép tính : 50:5; 65:5

b) Nêu quan hệ chia hết của các số 50; 65 với số 5.

c) Nêu chữ số tận cùng của các số 50; 65.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số có tận cùng là 0 howjc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết

a) 50 : 5 = 10;  65 : 5 = 13

b) Các số 50 và 65 đều chia hết cho 5

c) Chữ số tận cùng của các số 50; 65 lần lượt là 0; 5

Quảng cáo
close