Giải Bài 1 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Cho các số 82, 980, 5 975, 49 173, 756 598. Trong các số đó: a) Số nào chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2? b) Số nào chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5? c) Số nào không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5?

Quảng cáo

Đề bài

Cho các số 82, 980, 5 975, 49 173, 756 598. Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5?

c) Số nào không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng là 0;2;4;6;8

*Số chia hết cho 5 là số có tận cùng là 0;5

a)

- Tìm số chia hết cho 5.

- Tìm trong các số vừa tìm được những số không chia hết cho 2.

b)

- Tìm số chia hết cho 2.

- Tìm trong các số vừa tìm được những số không chia hết cho 5.

c)

- Tìm số không chia hết cho 2.

- Tìm trong các số vừa tìm được những số không chia hết cho 5

Lời giải chi tiết

a)

Số chia hết cho 5 là 9805 975 (do có chữ số tận cùng là 0; 5).

Trong hai số này, số không chia hết cho 2 là: 5 975.( do không có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8)

Vậy trong các số đã cho, số chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2 là 5 975

b)

Số chia hết cho 2 là 82, 980, 756 598 (do có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8)

Trong ba số này, số không chia hết cho 5 là: 82, 756 598.(do không có chữ số tận cùng là 0; 5).

Vậy trong các số đã cho, số chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5 là 82; 756 598.

c)

Số không chia hết cho 2 là 5 975, 49 173 (do không có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8)

Trong hai số này, số không chia hết cho 5 là: 49 173.(do không có chữ số tận cùng là 0; 5).

Vậy trong các số đã cho, số không chia hết cho 5, không chia hết cho 2 là 49 173

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close