Quảng cáo
 • Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

  Lý thuyết Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi khởi động trang 14 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Một hộp có 1 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Những kết quả nào có thể xảy ra?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • I. Mô hình xác suất trong trò chơi tung đồng xu

 • Hoạt động 2 trang 14 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Tung đồng xu 1 lần. Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu?

  Xem lời giải
 • Luyện tập vận dụng trang 15 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Một hộp có 4 chiếc kẹo, trong đó có 1 chiếc kẹo màu hồng, 1 chiếc kẹo màu xanh, 1 chiếc kẹo màu vàng và 1 chiếc kẹo màu cam; các chiếc kẹo có kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo trong hộp. a)Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra. b)Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra. c)Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên

  Xem lời giải
 • II. Mô hình xác suất trong trò chơi lấy vật từ trong hộp

 • Bài 1 trang 15 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. b) Số xuất hiện trên thẻ được rút ra có phải là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5} hay không? c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 16 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Lớp 6B tổ chức trò chơi “Vòng tròn lí thú”, trong đó chiếc đĩa hình tròn được chia thành sáu phần bằng nhau và được đánh số lần lượt từ 1 đến 6, chiếc kim được giữ cố định như trong hình bên. Quay chiếc đĩa 1 lần a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. b) Số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại có phải là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6} hay không? c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà c

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 16 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Một hộp có 5 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng, 1 quả bóng nâu và 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra. b) Màu của quả bóng được lấy ra có phải là phần tử của tập hợp {màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím} hay không? c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra. d) Nêu hai điề

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 16 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Quan sát xúc xắc ở hình bên. Mỗi xúc xắc có sáu mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương 1; 2; 3; 4; 5; 6. Gieo xúc xắc một lần. a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc. b) Mặt xuất hiện của xúc xắc có phải là phần tử của tập hợp {mặt I chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm} hay không? c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc. d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò ch

  Xem lời giải
 • Quảng cáo