Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều

Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào?

Quảng cáo

Đề bài

Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chọn trong các số chia hết cho 5 các số chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết

Một số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng là: 0, 2, 4, 6, 8.

Một số chi hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 0, 5.

=> Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là 0 vì số có chữ số tận cùng là 5 không chia hết cho 2.

Loigaihay.com

Quảng cáo
close