Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 103 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 103 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy đưa ra một ví dụ để chứng tỏ rằng đường kính đi qua trung điểm

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy đưa ra một ví dụ để chứng tỏ rằng đường kính đi qua trung điểm của một dây có thể không vuông góc với dây ấy.

 

Lời giải chi tiết


O là trung điểm của CD

AB đi qua trung điểm của CD nhưng AB không vuông góc với CD

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải