Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 104 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 104 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hình 67. Hãy tính độ dài dây AB, biết OA = 13 cm, AM = MB, OM = 5 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình 67. Hãy tính độ dài dây AB, biết OA = 13 cm, AM = MB, OM = 5 cm.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng định lý: Đường kính đi qua trung điểm một dây (không đi qua tâm) thì vuông góc với dây ấy.

+ Sử dụng định lý Pytago để tính toán. 

Lời giải chi tiết

OM là 1 phần đường kính đi qua trung điểm của AB 

\( \Rightarrow OM \bot AB\)

Xét tam giác OAM vuông tại M có:

\(\eqalign{& AM = O{A^2} = A{M^2} + O{M^2}  \cr &  \Rightarrow AM = \sqrt {O{A^2} - O{M^2}}  = \sqrt {{{13}^2} - {5^2}}  = 12  \cr &  \Rightarrow AB = 2AM = 24\,\,\left( {cm} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải