Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1

Xét hình 1. Chứng minh

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Xét hình 1. Chứng minh \(\Delta AHB \sim \Delta CHA\). Từ đó suy ra hệ thức (2) là \(h^2=b'c'.\)


                            Hình 1

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng trường hợp đồng dạng góc-góc để chứng minh hai tam giác \(ABH\) và \(CAH\) đồng dạng.

Từ đó suy ra tỉ lệ cạnh và hệ thức cần tìm. 

Lời giải chi tiết

Ta có \(\widehat {BAH} + \widehat {CAH}=90^0\) và \(\widehat {CAH} + \widehat {ACH}=90^0\) (do tam giác \(AHC\) vuông tại \(H\))

Do đó \(\widehat {BAH} = \widehat {ACH}\) (cùng phụ \(\widehat {CAH}\))

Xét  \(\Delta ABH\) và  \(\Delta CAH\) có:

\(\widehat {AHB} = \widehat {AHC}( = {90^o}\))

\(\widehat {BAH} = \widehat {ACH}\) (chứng minh trên )

\( \Rightarrow \Delta ABH \sim \Delta CAH\,\,\left( {g.g} \right)\) 

\( \displaystyle \Rightarrow {{AH} \over {CH}} = {{BH} \over {AH}}\)( cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)

\(\Rightarrow A{H^2} = BH.CH\,\,hay\,\,{h^2} = b' . c'\)

Quảng cáo
close