Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức (3) (là \(bc=ah\) bằng tam giác đồng dạng.

 

Hình 1 


 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng trường hợp đồng dạng góc góc rồi suy ra tỉ lệ cạnh và hệ thức cần tìm.

Lời giải chi tiết

Xét hai  tam giác vuông \(AHB\) và \(CAB\) có góc \(B\) chung nên \( \Delta ABH \backsim \Delta CBA\) (g-g)

Suy ra \(\dfrac{AB}{BC}=\dfrac {AH}{AC}\) \(\Rightarrow AB.AC=AH.BC\) hay \(b.c=a.h\) (đpcm)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải