Trả lời Câu hỏi khởi động trang 44 SGK Toán 6 Cánh Diều

Bản tin Vietnamnet ngày 24/01/2016 viết:" Lúc 6 giờ sáng nay, theo ghi nhận của cơ quan khí tượng, nhiệt độ tại hàng loạt khu vực miền núi đã xuống dưới 0^0 C như: Mẫu Sơn(Lạng Sơn) là -4^0 C, Sa Pa( Lào Cai) là -2^0 C, Tam Đảo( Vĩnh Phúc) là -0,4^0 C và Đồng Văn( Hà Giang) là -0,2^0 C. Tại các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ cũng đồng loạt hạ xuống dưới 7^0 C, trong đó tại Hà Đông( Hà Nội) là 6,5^0 C, Hải Phòng là 5,4^0 C, Bắc Giang giảm còn 5,6^0 C,..." Những số -0,4^0 C; -0,2^0 C có phải là các số

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Bản tin Vietnamnet ngày 24/01/2016 viết:" Lúc 6 giờ sáng nay, theo ghi nhận của cơ quan khí tượng, nhiệt độ tại hàng loạt khu vực miền núi đã xuống dưới \(0^0 C\) như: Mẫu Sơn(Lạng Sơn) là \(-4^0 C\), Sa Pa( Lào Cai) là \(-2^0 C\), Tam Đảo( Vĩnh Phúc) là \(-0,4^0 C\) và Đồng Văn( Hà Giang) là \(-0,2^0 C\).

Tại các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ cũng đồng loạt hạ xuống dưới \(7^0 C\) , trong đó tại Hà Đông( Hà Nội) là \(6,5^0 C\), Hải Phòng là \(5,4^0 C\), Bắc Giang giảm còn \(5,6^0 C\),..."

Những số \(-0,4^0 C\); \(-0,2^0 C\) có phải là các số thập phân không? Trong các số \(-0,4^0 C\); \(-0,2^0 C\); \(6,5^0 C\); \(5,4^0 C\);  \(5,6^0 C\), số nào lớn nhất? Số nào nhỏ nhất?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để so sánh hai số thập phân dương, ta làm như sau:

Bước 1. So sánh phần số nguyên của hai số thập phân dương đó. Số thập phân nào có phần

số nguyên lớn hơn thì lớn hơn

Bước 2. Nếu hai số thập phân dương đó có phần số nguyên bằng nhau thì ta tiếp tục so sánh

từng cặp chữ số ở cùng một hàng (sau dấu ",") kể từ trái sang phải cho đến khi xuất

hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn

hơn thì số thập phân chứa chữ số đó lớn hơn.

- Khi so sánh hai số âm ta so sánh hai số sau dấu trừ. Số nào sau dấu “ – ’’ lớn hơn thì số âm đó nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết

Các số \(-0,4^0 C\); \(-0,2^0 C\) là các số thập phân.

Ta có:  \(-0,4^0 C\)< \(-0,2^0 C\)< \(5,4^0 C\)< \(5,6^0 C\)<  \(6,5^0 C\)

Vậy trong các số \(-0,4^0 C\); \(-0,2^0 C\); \(6,5^0 C\); \(5,4^0 C\);  \(6,5^0 C\), số  \(6,5^0 C\) lớn nhất; số \(-0,4^0 C\) nhỏ nhất

Lời giải hay

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close