Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 45 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân:-9/1000; -5/8; 3 2/25

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân:

\(\frac{{ - 9}}{{1\,\,000}}\); \(\frac{{ - 5}}{8}\); \(3\frac{2}{{25}}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các phân số và hỗn số dưới dạng các phân số có mẫu là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…rồi viết chúng dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết

\(\frac{{ - 9}}{{1\,\,000}} =  - 0,009\)

\(\frac{{ - 5}}{8} = \frac{{ - 5.125}}{{8.125}} = \frac{{ - 625}}{{1000}} =  - 0,625\)

\(3\frac{2}{{25}} = 3\frac{8}{{100}} = 3,08\)

Lời giải hay

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close