Trả lời Hoạt động 2 trang 46 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

So sánh:a) (508,99) và (509,01); b) (315,267) và (315,29).

Quảng cáo

Đề bài

So sánh:

a) \(508,99\) và \(509,01\);

b) \(315,267\) và \(315,29\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để so sánh hai số thập phân dương, ta làm như sau:

Bước 1. So sánh phần số nguyên của hai số thập phân dương đó. Số thập phân nào có phần số nguyên lớn hơn thì lớn hơn

Bước 2. Nếu hai số thập phân dương đó có phần số nguyên bằng nhau thì ta tiếp tục so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng (sau dấu ",") kể từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn hơn thì số thập phân chứa chữ số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(508 < 509\) nên \(508,99\)=\(509,01\)

b) Kể từ trái sang phải, các chữ số ở cùng một hàng là như nhau, đến hàng phần trăm thì 6 < 9 nên \(315,267 < 315,29\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close