Giải bài 4 trang 47 SGK Toán 6 Cánh diều

Viết các số sau theo thứ tự giảm dần

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số sau theo thứ tự giảm dần:

\(a){\rm{ }}9,099;{\rm{ }}9,009;{\rm{ }}9,090;{\rm{ }}9,990;\)

\(b){\rm{ }} - {\rm{ }}6,27;{\rm{ }} - 6,207;{\rm{ }}-{\rm{ }}6,027;{\rm{ }} - 6,277.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các số rồi sắp xếp.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(9,990 > 9,099 > 9,090 > 9,009\)

b) Ta có: \(6,027 < 6,207 < 6,27 < 6,277\) nên:

\( - 6,027 >  - 6,207 >  - 6,27 >  - 6,277\)

Loigaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close