Giải bài 2 trang 47 SGK Toán 6 Cánh diều

Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản: \(-{\rm{ }}0,225;{\rm{ }}-{\rm{ }}0,033.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overline {a,bcd}  = \frac{{abcd}}{{1000}}\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}-{\rm{ }}0,225 = \frac{{ - 225}}{{1000}} = \frac{{ - 225:25}}{{1000:25}} = \frac{{ - 9}}{{40}}\\-{\rm{ }}0,033 = \frac{{ - 33}}{{1000}}\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close