Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 47 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Viết các số sau theo thứ tự giảm dần:- 120,341;,,36,095;,,36,1;,, - 120,34

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số sau theo thứ tự giảm dần:

\( - 120,341;\,\,36,095;\,\,36,1;\,\, - 120,34.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- So sánh số nguyên âm, so sánh các số nguyên dương.

- Các số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.

Lời giải chi tiết

Ta có:

+) Các số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.

+) \(36,100 > 36,095\) nên \(36,1 > 36,095\).

+) \( - 120,340 >  - 120,341\) nên \( - 120,34 >  - 120,341\)

\( \Rightarrow 36,100 > 36,095 >  - 120,34 >  - 120,341\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close