Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 81 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 81 Toán 9 Tập 2 . Hãy chứng minh định lý trên.

Đề bài

Hãy chứng minh định lý trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+ Số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn

+ Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Lời giải chi tiết

Xét đường tròn \((O)\) có 

\(\widehat {BDC} = \dfrac{1}{2} \overparen{BnC}\) (góc nội tiếp chắn cung \(BnC\)) 

\(\widehat {BAD} = \dfrac{1}{2} \overparen{BmA}\) (góc nội tiếp chắn cung \(BmA\))

\(\widehat {BEC} = \widehat {CBD} + \widehat {DBA}\) (góc ngoài của tam giác BDE)

Do đó

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải