Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán 9 Tập 2. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Nếu điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(ax + by = c\) thì tọa độ \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) của điểm \(M\) là một … của phương trình \(ax + by = c.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mọi điểm thuộc đường thẳng \(d: ax + by = c\) đều có tọa độ là nghiệm của phương trình \(ax + by = c\).

Lời giải chi tiết

Nếu điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(ax + by = c\) thì tọa độ \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) của điểm \(M\) là một nghiệm của phương trình \(ax + by = c.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài