Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán 9 Tập 2

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Nếu điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(ax + by = c\) thì tọa độ \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) của điểm \(M\) là một … của phương trình \(ax + by = c.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mọi điểm thuộc đường thẳng \(d: ax + by = c\) đều có tọa độ là nghiệm của phương trình \(ax + by = c\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Nếu điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(ax + by = c\) thì tọa độ \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) của điểm \(M\) là một nghiệm của phương trình \(ax + by = c.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close