Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 10 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 10 Toán 9 Tập 2. Hệ phương trình trong ví dụ 3 có bao nhiêu nghiệm ? Vì sao ?

Đề bài

Ví dụ 3: Xét hệ phương trình  \(\left\{ \begin{array}{l}2x - y = 3\\ - 2x + y =  - 3\end{array} \right.\) 

Hệ phương trình trong ví dụ 3 có bao nhiêu nghiệm ? Vì sao ?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi từng phương trình trong hệ để có được phương trình giống nhau

Từ đó kết luận về tập nghiệm của cả hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có 

\(\left\{ \begin{array}{l}2x - y = 3\\ - 2x + y =  - 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 2x - 3\\y = 2x - 3\end{array} \right.\) 

Nên hệ phương trình trong ví dụ 3 có vô số nghiệm vì tập nghiệm của hai phương trình trong hệ được biểu diễn bởi cùng một đường thẳng \(y = 2x – 3\)

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải