Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu cách dựng góc nhọn

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu cách dựng góc nhọn \(\beta \) theo hình 18 và chứng minh cách dựng đó là đúng.Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cách dựng

- Dựng góc \(xOy\) bằng \(90^0\)

- Dựng đoạn OM trên trục Oy sao cho OM=1

- Dựng đường tròn tâm M bán kính bằng 2, đường tròn giao với tia Ox tại N

- Khi đó góc MNO là góc cần dựng

Chứng minh:

Tam giác MON vuông tại O có: \(MO=1; MN=2\)

Khi đó:

\(\displaystyle \sin \beta  = \sin \widehat {MNO}  = {{MO} \over {MN}} = {1 \over 2} = 0,5\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải