Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2

Hãy nhớ lại một tính chất của phép nhân các số, phát biểu tiếp các khẳng định sau: Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì ...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nhớ lại một tính chất của phép nhân các số, phát biểu tiếp các khẳng định sau:

Trong một tích, nếu có một thừa số bằng \(0\) thì ...; ngược lại, nếu tích bằng \(0\) thì ít nhất một trong các thừa số của tích ...

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phép nhân có tính chất: Mọi số nhân với \(0\) đều bằng \(0\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Trong một tích, nếu có một thừa số bằng \(0\) thì tích bằng \(0\); ngược lại, nếu tích bằng \(0\) thì ít nhất một trong các thừa số của tích bằng \(0\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close