Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 16 SGK Toán 8 Tập 2

Giải phương trình:

Quảng cáo

Đề bài

Giải phương trình:

\(\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + 3x - 2} \right) - \left( {{x^3} - 1} \right) = 0\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng hằng đẳng thức số 7:  

\({A^3} - {B^3} = \left( {A - B} \right)\left( {{A^2} + AB + {B^2}} \right)\)

- Phân tích: \({x^3} - 1 = \left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)\)

  Từ đó tìm được nhân tử chung là \((x-1)\), đưa phương trình về dạng phương trình tích.

- Giải phương trình tích ta áp dụng công thức:

   \(A(x).B(x) = 0\)

   \(⇔ A(x) = 0\) hoặc \(B(x) = 0\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ {1;\dfrac{3}{2}} \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close