Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2

Giải phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Giải phương trình \(\left( {{x^3} + {x^2}} \right) + \left( {{x^2} + x} \right) = 0\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Phân tích đa thức ở vế trái phương trình thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

- Đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích \(A(x).B(x)=0\)

- Giải phương trình tích: \(A(x).B(x)=0\)

\( \Leftrightarrow \) \(A(x)=0\) hoặc \(B(x)=0\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& \left( {{x^3} + {x^2}} \right) + \left( {{x^2} + x} \right) = 0 \cr
& \Leftrightarrow {x^2}\left( {x + 1} \right) + x\left( {x + 1} \right) = 0 \cr
& \Leftrightarrow (x^2+x)(x+1)=0\cr 
& \Leftrightarrow x\left( {x + 1} \right)\left( {x + 1} \right) = 0 \cr
& \Leftrightarrow x{\left( {x + 1} \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 0 \hfill \cr
x + 1 = 0 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 0 \hfill \cr
x = - 1 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vậy tập nghiệm của phương trình là : \(S = \{0; -1\}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close