Tóm tắt tình hình văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Tóm tắt tình hình văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 78 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Từ thế kỉ IV, dân tộc Chăm đã có chữ viết bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ.

- Tôn giáo: Người Chăm theo Hinđu giáo và Phật giáo.

- Người Chăm có tục ở nhà sàn, ăn trầu cau và hỏa táng người chết.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close