Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Giải bài tập 2 trang 79 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 77, 78 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Kinh tế:

- Nông nghiệp: chủ yếu là lúa nước, sử dụng công cụ bằng sắt và sức kéo trâu bò. Biết sử dụng guồng nước trong sản xuất.

- Các nghề thủ công như: dệt, làm đồ trang sức, vũ khí, đóng gạch và xây dựng, khai thác lâm thổ sản...

* Văn hóa:

- Từ thế kỉ IV, chữ viết bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ.

- Tôn giáo: theo đạo Hinđu giáo và Phật giáo.

- Ở nhà sàn, ăn trầu cau và hỏa táng người chết.

* Xã hội:

- Bao gồm các tầng lớp quý tộc, dân tự do, nông dân lệ thuộc và nô lệ.

=> Cham-pa phát triển trong các thế kỉ X – XV sau đó suy thoái và hội nhập trở thành một bộ phận cư dân và văn hóa Việt Nam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close