Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Giải bài tập 1 trang 79 SGK Lịch sử 10. Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Quảng cáo

Đề bài

Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 75 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Đầu thế kỉ I TCN cư dân văn hóa Đông Sơn đã biết sử dụng công cụ đồng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt. Nông nghiệp dùng cày với sức kéo khá phát triển, kết hợp săn bắn, chăn nuôi, đánh cá, đúc đồng, làm gốm. Sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công xuất hiện.

- Sự chuyển chuyển biến kinh tế trên kéo theo sự chuyển biến về xã hội: Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, công xã thị tộc tan rã thay vào đó là công xã nông thôn và gia đình phụ hệ.

⟹ Sự chuyển biến kinh tế, xã hội đặt ra yêu cầu mới là trị thủy, quản lí xã hội, chống ngoại xâm. Những điều đó đã dẫn tới sự ra đời nhà nước Văn Lang - Âu Lạc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close