Tìm hiểu một số nghề hiện có ở địa phương trang 7 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 54 Kết nối tri thức

Chia sẻ, tìm hiểu một số nghề hiện có ở địa phương. Tìm hiểu đặc trưng của một số nghề hiện có ở địa phương

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Câu 1:

Chia sẻ hiểu biết về các nghề ở địa phương.

- Quan sát và nêu tên nghề trong mỗi hình ảnh sau:

- Nêu tên một số nghề hiện có ở địa phương em.

Phương pháp giải:

Em quan sát tranh và đưa ra câu trả lời, đồng thời kể thêm một số nghề hiện có ở địa phương em.

Lời giải chi tiết:

- Tên nghề trong mỗi hình ảnh:

Hình 1: Trồng lúa.

Hình 2: Chăn nuôi gia súc.

Hình 3: Trồng cây ăn quả.

Hình 4: Thợ hàn.

Hình 5: Xây dựng.

Hình 6: May mặc.

Hình 7: Sản xuất muối.

Hình 8: Đan lát thủ công

- Một số nghề hiện có ở địa phương em:

+     Làm đồ gỗ

+     Sản xuất bánh kẹo

+     Sản xuất nước mắm, mắm tôm

+     Đánh bắt thủy, hải sản

+     …..

Câu 2

Chia sẻ đặc trưng của một số nghề ở địa phương

Gợi ý:

- Tên nghề hiện có ở địa phương.

- Những công việc đặc trưng của nghề.

- Trang thiết bị, dụng cụ cơ bản để làm nghề.

- Những phẩm chất, năng lực của người làm nghề.

- Những nguy hiểm có thể xảy ra và cách giữ an toàn khi làm các công việc của nghề.

Phương pháp giải:

Em quan sát, tìm hiểu và chia sẻ

Lời giải chi tiết:

- Tên nghề hiện có ở địa phương: đánh bắt thủy hải sản

- Những công việc đặc trưng của nghề: đi đánh bắt xa bờ

- Trang thiết bị, dụng cụ cơ bản để làm nghề: lưới đánh cá, tàu đánh cá, thùng đựng cá,....

- Những phẩm chất, năng lực của người làm nghề: dũng cảm, chăm chỉ, cần cù, mạnh khỏe,....

- Những nguy hiểm có thể xảy ra: thiên tai (mưa to, gió lớn, bão, sóng biển), động vật nguy hiểm dưới biển,...

- Cách giữ an toàn khi làm các công việc của nghề:

+     Có sự chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ đánh bánh và đồ bảo hộ trên thuyền.

+     Thường xuyên theo dõi  dự báo thời tiết

+     Nhanh chóng di chuyển vào bờ nếu thấy có những dấu hiệu bất thường.

+     ….

Hoạt động 2

Câu 1:

Thảo luận về cách thu thập thông tin khi tìm hiểu các đặc trưng của nghề ở địa phương.

Phương pháp giải:

: Em dựa vào gợi ý và tìm hiểu thêm.

Lời giải chi tiết:

Cách thu thập thông tin khi tìm hiểu các đặc trưng của nghề ở địa phương:

 

+     Tìm kiếm thông tin trên Internet.

+     Đọc các tài liệu tham khảo về nghề.

+     Quan sát thực tế thông qua tham quan.

+     Làm một số công việc của nghề.

+     Phỏng vấn người lao động thông qua phiếu hỏi.

+     Quay phim, chụp ảnh.

+     Hỏi người thân bạn bè

+     ….

Câu 2

Lập kế hoạch dự án tìm hiểu đặc trưng của một số nghề ở địa phương.

Gợi ý:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Tên dự án tìm hiểu đặc trưng của nghề.

- Mục tiêu thực hiện dự án.

- Nhóm thực hiện.

- Nội dung cụ thể:

+ Cách tiến hành: phỏng vấn lao động thông qua phiếu hỏi; làm một số công việc của nghề; tìm thông tin trên internet, quay phim, chụp ảnh; quan sát thực tế thông qua tham quan.

+ Phương tiện: Câu hỏi/phiếu phỏng vấn; giấy bút; máy ảnh hoặc điện thoại thông minh; máy tính nối mạng internet; tài liệu khuyến nông.

+ Thời gian: một tuần (từ..đến).

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý để hoàn thành

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Tên dự án tìm hiểu đặc trưng của nghề đánh bắt thủy hải sản.

- Mục tiêu thực hiện dự án:

+ Tìm hiểu về đặc trưng của nghề

+ Những điều cần thiết khi làm nghề đánh bắt thủy hải sản.

+ Những lưu ý khi đánh bắt xa bờ

- Nhóm thực hiện: Nhóm 1 lớp 7A

- Nội dung cụ thể:

+ Cách tiến hành:

Phỏng vấn lao động thông qua phiếu hỏi

Tìm thông tin trên internet, quay phim, chụp ảnh; quan sát thực tế thông qua tham quan.

+ Phương tiện:

Giấy bút;

 máy ảnh hoặc điện thoại thông minh;

máy tính nối mạng internet; tài liệu tại thư viện.

+ Thời gian: từ ngày 1/7 đến 8/7/2022

 

Nhiệm vụ

Phân công

Sản phẩm dự kiến

Tìm hiểu, thu thập thông tin về các công việc đặc trưng của nghề đán

h bắt thủy hải sản

Trần Thị Nguyệt Nga

Nguyễn Mỹ Duyên

- Bản ghi chép và hình ảnh các công việc đặc trưng của nghề.

- Sản phẩm mẫu (nếu có).

Tìm hiểu, thu thập thông tin về trang thiết bị, dụng cụ của nghề

- Nguyễn Khánh Toàn

- Phạm Linh Chi

Bản ghi chép và hình ảnh về trang thiết bị, dụng cụ lao động của nghề.

Tìm hiểu, thu thập thông tin về các phẩm chất, năng lực cần có của người làm nghề

- Đỗ Khánh Tú

- Trịnh Tú Anh

Bản ghi chép về những phẩm chất, năng lực cần có của người làm nghề.

Tìm hiểu, thu thập thông tin về những nguy hiểm có thể xảy ra và cách giữ an toàn khi làm nghề

- Trần Phương Nguyên

- Nguyễn Mỹ Hạnh

Bản ghi chép và hình ảnh về những nguy hiểm có thể xảy ra và cách giữ an toàn khi làm nghề.

 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close