Phần 1. Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi trang 13 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 7 Kết nối tri thức

Em hãy xác định và chia sẻ với bạn bè về những điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập, trong cuộc sống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Em hãy xác định và chia sẻ với bạn bè về những điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập, trong cuộc sống.

Gợi ý:

Phương pháp giải:

Em dựa theo gợi ý và liên hệ bản thân để hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 2

Câu 1

Em hãy cùng các bạn chơi trò chơi “Tôi trong mắt bạn bè”.


Phương pháp giải:

Em tham gia chơi cùng các bạn.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Câu 2

Suy nghĩ về nhận xét của các bạn.

Gợi ý:

- Những nhận xét nào của các bạn trùng với tự nhận xét về điểm mạnh, điểm hạn chế của em của em?

- Những nhận xét nào của các bạn khác với tự nhận xét của em?

- Suy nghĩ của em về những nhận xét khác biệt đó.

Phương pháp giải:

Em nghe nhận xét của các bạn và nêu suy nghĩ của mình theo gợi ý.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Hoạt động 3

Thảo luận về cách thức xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý và thảo luận cùng các bạn.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

- Bước 1: Tích cực tham gia các hoạt động học tập, lao động, giao tiếp, hoạt động cộng đồng,..... để bộc lộ điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân.

- Bước 2:

+ Tự đánh giá dựa trên kết quả học tập, lao động, giao tiếp,... của bản thân.

+ Lắng nghe nhận xét của mọi người xung quanh về mình.

- Bước 3:So sánh, đối chiếu giữa tự đánh giá và nhận xét của người khác.

- Bước 4: Xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân.

Hoạt động 4

Câu 1

Lập kế hoạch khắc phục những điểm hạn chế để tự hoàn thiện bản thân.

Gợi ý:

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý và liên hệ bản thân để hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Chia sẻ kế hoạch với thầy cô, bạn bè  người thân trong gia đình và lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người.

Phương pháp giải:

Em chia sẻ và lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Câu 3

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tự hoàn thiện bản thân.

Phương pháp giải:

Em lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người để điều chỉnh kế hoạch.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Hoạt động 5

- Kiên trì rèn luyện theo kế hoạch tự hoàn thiện bản thân đã xây dựng.

- Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và người thân trong quá trình tự hoàn thiện bản thân.

- Ghi lại những kết quả em đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc em đã gặp phải.

Phương pháp giải:

Em làm theo hướng dẫn để hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close